ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-16, +66 2470 8318
Fax +66 2470 8319

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน

PM 2.5

44 µg/m3

26 Jan 2021 18:16