ดรุณสิกขาลัย
โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

“การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่มาจากการให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง”

Professor Seymour Papert ผู้พัฒนาแนวคิดทฤษฎี Constructionism, MIT Media Lab

shape20
shape21
shape22
shape23
shape24
shape25
shape26
shape27
shape28

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

เรียนดรุณสิกขาลัย นักเรียนไทย ไม่เหมือนเดิม สมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2566

DSIL Open House

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2566

กำหนดจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2566

shape29
shape30
shape31
shape32
shape33
shape34

แบ่งปันเรื่องราวที่ดีต่อใจ

ความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียน