ดรุณสิกขาลัย
โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

“การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่มาจากการให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง”

Professor Seymour Papert ผู้พัฒนาแนวคิดทฤษฎี Constructionism, MIT Media Lab

shape20
shape21
shape22
shape23
shape24
shape25
shape26
shape27
shape28

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวดรุณสิกขาลัยร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา แด่พระสงฆ์ 5 รูป ณ ลาน ฟ.ฟัน ชั้น 1 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2568 รอบที่ 1

บ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นนวัตกรที่มีหัวใจเกื้อกูลต้อผู้อื่น เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

Open House T.1/2024

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนภายนอกที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และรับฟังบรรยายหลักสูตร Project-Based Learning แนวทางการจัดการเรียนการสอน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลแนวทางการจัดการศึกษา ระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

shape29
shape30
shape31
shape32
shape33
shape34

School highlight

 

แบ่งปันเรื่องราวที่ดีต่อใจ

ความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียน