ดรุณสิกขาลัย
โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

“การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่มาจากการให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง”

Professor Seymour Papert ผู้พัฒนาแนวคิดทฤษฎี Constructionism, MIT Media Lab

shape20
shape21
shape22
shape23
shape24
shape25
shape26
shape27
shape28

ข่าวประชาสัมพันธ์

Open House T.1/2024

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนภายนอกที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และรับฟังบรรยายหลักสูตร Project-Based Learning แนวทางการจัดการเรียนการสอน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลแนวทางการจัดการศึกษา ระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

งานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 3/2566
วันที่ 22 มี.ค. 2567 ระดับชั้นม.1 – ม.6
วันที่ 26 มี.ค. 2567 ระดับชั้นป.1 – ป.3
วันที่ 27 มี.ค. 2567 ระดับชั้นป.4 – ป.6

DSIL Night 2024

เตรียมพร้อมพบกับกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าครั้งแรกของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
“DSIL Night 2024 เพราะคิดถึง…จึงกลับมา”

shape29
shape30
shape31
shape32
shape33
shape34

School highlight

 

แบ่งปันเรื่องราวที่ดีต่อใจ

ความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียน