ดรุณสิกขาลัย
โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

“การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่มาจากการให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง”

Professor Seymour Papert ผู้พัฒนาแนวคิดทฤษฎี Constructionism, MIT Media Lab

shape20
shape21
shape22
shape23
shape24
shape25
shape26
shape27
shape28

ข่าวประชาสัมพันธ์

PaPaMaMa Workshop

ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ PapaMama’s Workshop

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวดรุณสิกขาลัยร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา แด่พระสงฆ์ 5 รูป ณ ลาน ฟ.ฟัน ชั้น 1 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

เรียนดรุณสิกขาลัย นักเรียนไทย ไม่เหมือนเดิม สมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2566

Open House T.2/2023

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนภายนอกที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และรับฟังบรรยายหลักสูตร Project-Based Learning แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

shape29
shape30
shape31
shape32
shape33
shape34

School highlight

 

แบ่งปันเรื่องราวที่ดีต่อใจ

ความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียน