ดรุณสิกขาลัย
โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

“การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่มาจากการให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง”

Professor Seymour Papert ผู้พัฒนาแนวคิดทฤษฎี Constructionism, MIT Media Lab

shape20
shape21
shape22
shape23
shape24
shape25
shape26
shape27
shape28

ข่าวประชาสัมพันธ์

DSIL Open House

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2566

กำหนดจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ)

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ)

shape29
shape30
shape31
shape32
shape33
shape34

แบ่งปันเรื่องราวที่ดีต่อใจ

ความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียน