ดรุณสิกขาลัย
โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

“การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่มาจากการให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง”

Professor Seymour Papert ผู้พัฒนาแนวคิดทฤษฎี Constructionism, MIT Media Lab

shape20
shape21
shape22
shape23
shape24
shape25
shape26
shape27
shape28

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ)

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ)

ขอเชิญชมงานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ขอเชิญชมงานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 3/2565
วันที่ 28 มี.ค. 2566 ระดับชั้นป.1 – ป.3
วันที่ 29 มี.ค. 2566 ระดับชั้นป.4 – ป.6

งานนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียนมัธยมศึกษา

ขอเชิญชมงานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 3/2565
รอบวิชาการ ในวันที่ 20 – 24 มี.ค. 2566
รอบนิทรรศการ ในวันที่ 29 มี.ค. 2566

shape29
shape30
shape31
shape32
shape33
shape34

แบ่งปันเรื่องราวที่ดีต่อใจ

ความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียน