รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันนัมเบอร์วัน พลาซ่า ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชาเลนจ์ 2023

ขอแสดงความยินดีกับด.ช.เชาวน์ จอมเดช (เชาวน์) และ ด.ช.ศารศีล องค์ชัยวัฒนะ (ศีล) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันนัมเบอร์วัน พลาซ่า ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชาเลนจ์ 2023

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รอบคัดเลือกประเทศไทย และ รอบชิงชนะเลิศนานาชาติฮ่องกง การแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกงครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ณิชาภา เผ่าปรีชา (เอวา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นผู้ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศที่ 1 รอบคัดเลือกประเทศไทย และ รอบชิงชนะเลิศนานาชาติฮ่องกง ในการแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกงครั้งที่ 10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพถ่ายพร้อมนำเสนอแนวคิดการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนดรุณสิกขาลัย STELLA-TALES ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพผลงาน "ปลอกเพื่อเปลี่ยน" ในการประกวดภาพถ่ายพร้อมนำเสนอแนวคิดการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน

รางวัล Champ of the champ การแข่งขันเขียนบันทึกดิจิทัล DifferSheet Writers Contest ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ญาณิศา ทัศนวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ได้รับรางวัล Champ of the champ ผลงานคะแนนสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันเขียนบันทึกดิจิทัล DifferSheet Writers Contest ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรือใบในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปิ่นชนก คล้ายสมบูรณ์ (ปิ่น) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรือใบในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส Chonburi PAO Table Tennis Open ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

เด็กชายณภพ ดรณีรัตน์ (ปูน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส Chonburi PAO Table Tennis Open ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565