ตราสัญลักษณ์

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ DSIL  สีส้ม ขอบดำ ย่อมาจาก “Darunsikkhalai School for Innovative Learning”

ตัวอักษร “I” แทนด้วยรูปประภาคารส่องแสงสว่าง หมายถึงจุดเริ่มต้นของโรงเรียนต้นแบบตามแนวทฤษฎี Constructionism ในโครงการแสงสว่างแห่งปัญญา (Lighthouse Project) ที่ดำเนินโครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักเรียนพันธุ์ใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ และเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

 

สีประจำโรงเรียน

สีส้ม เป็นสีที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว มีอิสระ สนุกสนาน มิตรภาพ เป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น

สีเทา เป็นสีที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมีระเบียบ ความสเถียร เป็นสีทรงพลังทำให้จิตใจสงบมั่นคง

สีอัตลักษณ์สำหรับเว็บไซต์และสื่อแอพลิเคชั่น :

Yellow : #FFC72C  
Orange : #FA4616  
Blue Grey : #7B8189

คำปฏิญาณตน

เราจะทำแต่ความดีเท่านั้นในวันนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีพลังกาย และพลังจิตเข้มแข็ง ที่จะทำดีในวันนี้ด้วยเถิด