ข่าวประชาสัมพันธ์

Open House T.1/2024

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนภายนอกที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และรับฟังบรรยายหลักสูตร Project-Based Learning แนวทางการจัดการเรียนการสอน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลแนวทางการจัดการศึกษา ระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Parent & Student Zone

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

งานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 3/2566
วันที่ 22 มี.ค. 2567 ระดับชั้นม.1 – ม.6
วันที่ 26 มี.ค. 2567 ระดับชั้นป.1 – ป.3
วันที่ 27 มี.ค. 2567 ระดับชั้นป.4 – ป.6

DSIL Night 2024

เตรียมพร้อมพบกับกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าครั้งแรกของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
“DSIL Night 2024 เพราะคิดถึง…จึงกลับมา”