Sprzedam Ultra Cardio w Warszawa

Sprzedam Ultra Cardio w Warszawa - Konsekwencje nadciśnienia są o wiele bardziej niebezpieczne, niż choroby onkologiczne łub gruźlica. W 89% przypadków nadciśnienie kończy się zawałem serca. Powstaje niedrożność naczyniowa. Wysokie ryzyko krwotoku mózgowego i rozwoju udaru mózgu.
Sprzedam Ultra Cardio w Warszawa