ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

Job positions and internship are now open!

 ________________________________________________________


DSIL currently has open teaching positions across subject areas. These internship opportunities are 3-6 months in duration and can also be coupled with research opportunities.

 

More detail>>>  http://e-school.kmutt.ac.th/Upload/N11477193104.pdf

 

Please contact

Nalin Tutiyaphuengprasert
senior vice provost and head of research and development department

 Nalin@alumni.stanford.edu or Nalin.tut@kmutt.ac.th

 

เอกสารเพิ่มเติม
  N11477193104.pdf