ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

ถอดคำกล่าว .. คุณพิชิต ไม้พุ่ม

ถอดคำกล่าว 
คุณพิชิต  ไม้พุ่ม     

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Building Materials) 

ในโอกาสกล่าวปิดงาน SCG CBM Constructionism Day 2014 

ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี Hall 2  วันที่ 16 ธันวาคม 2557 

 

“Building Mat.ได้นำ Constructionism เข้ามาใช้เป็น Tools ในการพัฒนานวัตกรรมกับกลุ่มพนักงาน เริ่มตั้งแต่ประมาณ ปี 2549ตลอดเวลาที่ผ่านมานับแต่ได้เริ่มโครงการ ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น  

     - พูดเก่งขึ้น อธิบายนำเสนอทำความเข้าใจกับคนอื่นๆได้เก่งขึ้น 

    - ฟังมากขึ้น 

    - การใช้ชีวิตดีขึ้น ครอบครัวดีขึ้น 

- ลดอัตตาลง 

     - สามารถชักชวนเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ให้มาร่วมกันทำโครงการดีๆให้กับบริษัท 

       ผ่านมาประมาณ 7 ปี เราได้พนักงานพันธุ์ C ที่ผ่านโครงการจำนวน 1,007 คน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของพนักงานกลุ่ม Building Mat. เดิม แต่ตอนนี้เราได้ร่วมกันเป็น CBM มีคนทั้งหมด 33,000 คน เราต้องสร้างนักเรียนพันธุ์ C เพิ่มอีกประมาณ 2,300 คน 

การพัฒนาคนด้วย Constructionism ช่วยให้เราได้นวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น Safety ดีขึ้นรวมๆ แล้วคิดเป็นมูลค่าให้แก่บริษัทประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยที่เป็นสิ่งที่น้องๆ คิดเองทำเอง ไม่ใช่จากนายสั่ง ทำงานออกมาให้ลูกค้ามีความสุขขึ้นมีคุณภาพดีขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ทำให้บริษัทดีขึ้นซึ่งหลังจากนี้ต่อไปเราจะต้องสู้กับคู่แข่งด้วย Chain โดยเอาความต้องการลูกค้าเป็นที่ตั้งแล้วพัฒนา Product ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องให้นักเรียนพันธ์ C ช่วยกันทำเกิดผล ซึ่งปัจจุบันที่มีประมาณพันคนยังไม่เพียงพอ 

โครงการ Constructionism เป็นโครงการที่ดี ถ้าเราสามารถผลิตคนพันธุ์ C ได้มาเยอะๆ ธุรกิจของเราจะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้อย่างแน่นอน