ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

สายด่วน ปปง. 1710

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสจากประชาชน ผ่านสายด่วน ปปง. 1710 โดยกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์ไปหลอกลวงประชาชน แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. และแจ้งผู้เสียหายว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อผู้เสียหายไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งบัญชีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อ มิจฉาชีพก็จะเสนอควารมช่วยเหลือทางคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีการฟิกเงอน หากต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต้องโอนเงินผ่านเครื่องรับจ่ายอัตโนมัติ (ATM) หรือ โอนผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) เพื่อตรวจพิสูจน์สารเสพติด  จึงขอความร่วมมือมา ณ โอกาศนี้

>>>  สายด่วน ปปง. 1170 <<<