ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

Download แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน

1. แบบฟอร์มขอลาหยุด >>>  http://e-school.kmutt.ac.th/Upload/N11405917361.pdf 

2. แบบฟอร์มขอใบรับรองนักเรียน (ปพ.1) >>> http://e-school.kmutt.ac.th/Upload/N2_1476157186.pdf

3. ใบสมัครนักเรียน >>> http://e-school.kmutt.ac.th/userfiles/file/ApplicationFormNewStudent4-07-55.pdf

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม
  N11405917361.pdf
  N2_1476157186.pdf
  N3_1529314154.pdf