ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

               
                        เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นักเรียนดรุณสิกขาลัย ได้ร่วมกันแสดงกตัญญูกตเวทิตา แด่คณะผู้บริหารและคณะครู ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

ชมภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู และ กิจกรรมสานสัมพันธ์ ครู- นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
http://e-school.kmutt.ac.th/galleryDetail.php?GalleryID=40&GalleryTypeID=3