ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

การบรรยายพิเศษเรื่อง แผ่นดินไหวในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คระผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ดร.สมิทธ ธรรมสโรช บรรยายพิเศษเรื่อง แผ่นดินไหวในประเทศไทย