ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

Family market & Community day

กิจกรรมเพื่อสังคม พัฒนาคุณภาพภายในของนักเรียน นำเงินที่ได้บริจาคให้กับผู้ป่วยยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดี ม.มหิดล