ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

คณะครู ผู้ปกครอง ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ร่วมอบรมมารยาทไทย โดย คุณเพชรพริ้ง สารสิน

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ได้จัดอบรมมารยาทไทย ให้กับคุณครูและผู้ปกครอง โดยวิทยากร คือ คุณเพชรพริ้ง   สารสิน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จุดประสงค์ เพื่อให้คุณครูได้เรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ โดยใช้มารยาทไทยในการแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งคุณเพชรพริ้ง บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยสนุกสนานเพลิดเพลินสอดแทรกด้วยมารยาทไทยได้อย่างลงตัว