ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา

ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กับโครงการหุ่นยนต์ GoGo Board เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างดรุณสิกขาลัย โรงเรียนรุ่งอรุณ และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ซึ่งผลงานได้รับการพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือ 42 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.qlf.or.th/Home/Details?contentId=623