ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

บทความการศึกษา จาก Dr. Paulo Blikstein Stanford University

 บทความการศึกษา จาก Dr. Paulo Blikstein Stanford University

 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านบทความ

เอกสารเพิ่มเติม
  N11365584397.pdf