ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

Family Market

เป็นกิจกรรมที่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทำร่วมกันเพื่อนำรายได้ไปทำบุญ