ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา2558

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ