ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครู และ กิจกรรมสานสัมพันธ์ครู-นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557