ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

Annual Camp Intermediate & Advanced

ชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ จุดประสงค์การจัดค่าย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนและชาวบ้าน บ้านลิ่มทอง เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างกัน โดยนักเรียนดรุณสิกขาลัย จะถ่ายทอดความรู้การทำโครงงานผ่านอุปกรณ์ Go Go Board ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นนักเรียนรู้เชิงรุก มีเจตจำนงค์ต่อการเป็นพลเมืองที่ดี