ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

วันสิ่งแวดล้อมโลก เด็กดรุณฯ ปลูกต้นไม้กับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 June 2013