ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

แนะนำกีฬา Stack

เป็นกีฬาแนวใหม่ ที่มาแนะนำให้เด็ก ๆ ได้รู้จัก ตื่นเต้นกันมาก ๆ