ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

มุมพยาบาล

จะตั้งอยู่ในห้องพักครู เพื่อที่คุณครูจะได้ดูแลได้ตลอดเวลา ไว้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น กรณีที่มากกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนจะนำส่งโรงพยาบาล