ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

มุมพยาบาล

จะตั้งอยู่ในห้องพักครู เพื่อที่คุณครูจะได้ดูแลได้ตลอดเวลา ไว้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น กรณีที่มากกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนจะนำส่งโรงพยาบาล