ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

Honor night 2013

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา และมองรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน