ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

Honor night 2013

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา และมองรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน