ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

Funny trip

กิจกรรมที่ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ไปเที่ยวพักผ่อนร่วมกันและทำกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย