โรงเรียนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมโรงเรียน

28 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม