ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมงานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ขอเชิญชมงานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 3/2565
วันที่ 28 มี.ค. 2566 ระดับชั้นป.1 – ป.3
วันที่ 29 มี.ค. 2566 ระดับชั้นป.4 – ป.6

งานนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียนมัธยมศึกษา

ขอเชิญชมงานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 3/2565
รอบวิชาการ ในวันที่ 20 – 24 มี.ค. 2566
รอบนิทรรศการ ในวันที่ 29 มี.ค. 2566

บางปะกอกบอกรัก ปันรักสู่ชุมชน

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรมโครงการบางปะกอกบอกรัก ปันรักสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “วัยรุ่นไม่อยาก Bad ไม่อยาก Sad เรื่องความรัก”

The Dramatic Project House

ละครเวทีสุดซาบซึ้งที่จะตราตรึงในใจของทุกคน…เมื่ออดีตกำลังเดินทางข้ามกาลเวลา การเผชิญหน้ากับความทรงจำจึงเริ่มต้นขึ้น…