รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเรือใบ สงขลารีกัตต้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปิ่นชนก คล้ายสมบูรณ์ (ปิ่น) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเรือใบ สงขลารีกัตต้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (Songkhla Regatta 2022)

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส Thailand Hope And Kids Table Tennis Championships 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณภพ ดรณีรัตน์ (ปูน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส Thailand Hope And Kids Table Tennis Championships 2022 Circuit 1