ห้องปฏิบัติธรรม

เป็นห้องที่ไว้สำหรับการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ฟังธรรม