ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

ตามที่ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ กำหนดเปิดรับสมัครและจัดกระบวนการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2566 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ทราบดังรายชื่อแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2