รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพถ่ายพร้อมนำเสนอแนวคิดการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน

ทีมนักเรียนดรุณสิกขาลัย STELLA-TALES ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพผลงาน “ปลอกเพื่อเปลี่ยน” ในการประกวดภาพถ่ายพร้อมนำเสนอแนวคิดการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน หัวข้อ “Greening the Scrap Metal for the Better Changes” จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด
1.น.ส.เอมสิณี ดำรงจริยาสีห์ (ชิดา) ชั้นม.6
2.นายณัฐกิตติ์ ประเสริฐศักดิ์ (ต้นกล้า) ชั้นม.5
3.นายชินภัท​​ มงคลศิริวัฒนา ​​ครูที่ปรึกษา