รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรือใบในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565

เด็กหญิงปิ่นชนก คล้ายสมบูรณ์ (ปิ่น) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้ได้รับเหรียญ ประเภทเรือใบ Optimist Gold Fleet หญิง จัดโดยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี