รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รอบคัดเลือกประเทศไทย และ รอบชิงชนะเลิศนานาชาติฮ่องกง การแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกงครั้งที่ 10

ด.ญ.ณิชาภา เผ่าปรีชา (เอวา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นผู้ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รอบคัดเลือกประเทศไทย และ รอบชิงชนะเลิศนานาชาติฮ่องกง ในการแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกงครั้งที่ 10 ประเภท Flute-Grade 1 จัดโดย Hong Kong International Youth Performance Arts Festival (HKYPAF) ประกาศผลเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566