เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

? “เรียนดรุณสิกขาลัย นักเรียนไทย ไม่เหมือนเดิม!! หลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง”

? ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

? ระเบียบการสมัคร

☺️ ลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียน

? วีดิทัศน์ประวัติโรงเรียน

? ติดตามชมรายการ Hi School

———-

☎️ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 470 8315-8