ผลตรวจการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

📣โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทุ่งครุ ดำเนินการตรวจการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ด้านกายภาพ และตรวจความสะอาดทางแบคทีเรียและสารเคมี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
✅ผลการตรวจ “ผ่านทุกรายการ” (ตรวจวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)