ความคิดเห็นที่มีต่อโรงเรียน

นางสาวปานชีวา ฤกษ์วรัญญู (ปัน)

นางสาวปานชีวา ฤกษ์วรัญญู (ปัน)

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 (2558)

ถ้าเราอยากทำอะไร ขอให้ใส่ความตั้งใจและความพยายามให้มาก ถึงสุดท้ายมันไม่เวิร์ค ก็อย่าไปกลัวความล้มเหลว ถึงจะผิดพลาดแต่เราจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง ไม่มีคำว่าเสียเวลา ไร้ค่า หรือเท่ากับศูนย์ มันเป็นแค่ภาพในหัวของเราเองที่กดดันว่าห้ามล้มเหลว ซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะคนที่เก่งจริงก็ต้องผ่านความล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นและเขาได้เรียนรู้ว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้พลาด..

คิดอยากทำอะไร ให้ลงมือทำเลย อย่าคิดมาก ทำไปเรื่อย ๆ มันต้องมีสักวันที่เราทำสำเร็จ ตราบใดที่เราไม่หยุดทำมัน

ผู้ปกครองของน้องพอดี

ผู้ปกครองของน้องพอดี

นักเรียนชั้นป.1

คุณพ่อรู้สึกว่าการเขียน Journal เป็นเครื่องมือ เป็นกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ร่วมกับลูกน่ะครับ แต่ละวันที่เขียน Journal เราก็จะช่วยกันเขียนครับ ได้รับฟังความคิดเห็นเขา เราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตัวเราเองให้เขาไปบ้างแบบไม่บังคับ ค่อย ๆ สอดแทรกมุมมองเข้าไปแบบสนุกสนานไม่ซีเรียส ช่วยลูกเรียบเรียงคำพูดให้ โดยทวนเรื่องที่เขาเล่ามาว่า พ่อพูดแบบนี้ถูกไหม ก็ปรับตามความเห็นเขา จนเห็นตรงกันกับที่เขาคิด แล้วเขาก็เอาไปเขียน ฝึกซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนรู้สึกว่าหลัง ๆ เขาก็มีพัฒนาการดีขึ้น ในการเชียนด้วยตนเองได้มากขึ้น เหมือนว่า การเขียน Journal ช่วยเขาตกผลึกทางความคิด ถ่ายทอดออกมาผ่านการเขียนเป็นพื้นฐานการเรียนรู้แบบยั่งยืนน่ะครับ สรุป รู้สึกดีกับการเขียน Journal ครับ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน พ่อแม่ลูกมีความสุขดีครับ ^ ^