ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2566

ด้วยดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ กำหนดจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ข้อปฏิบัติการเป็นนักเรียนดรุณสิกขาลัย และ การเตรียมความพร้อมนักเรียนเบื้องต้นก่อนเปิดภาคเรียน ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ อาคารโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (S3) โดยมีกำหนดการและรายละเอียดตามไฟล์แนบ

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
**สถานที่จอดรถ: อาคารจอดรถ 1 มจธ. (S2) มีค่าใช้จ่าย ชั่วโมงแรกฟรี ต่อไปชั่วโมงละ 10 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว