งานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียน

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียน (Exhibition) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566

🟠ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 นิทรรศการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

🔵ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 นิทรรศการของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

🟣ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 นิทรรศการของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

🔸 สำหรับผู้ปกครองดรุณสิกขาลัย

https://dsil.kmutt.ac.th/parentzone

🔹 สำหรับบุคคลภายนอก

https://kmutt.me/DSILExhibitionT3-2023