กิจกรรมทำบุญตักบาตร

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ 5 รูป ณ ลาน ฟ.ฟัน ชั้น 1 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป