ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

ติดต่อเรา

 

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: 02-4708315-8
มือถือ: 081-6302582
โทรสาร: 02-4708319
อีเมล์: dsil_pr@kmutt.ac.th

Darunsikkhalai School for Innovative Learning
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok, Thailand 10140
Tel +66 2470 8315-8
Mobile +66 81 630 2582
Fax +66 2470 8319
e-mail: dsil_pr@kmutt.ac.th