ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

นักเรียนดรุณสิกขาลัย ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์หนังสือภาพ

นักเรียนดรุณสิกขาลัย ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์หนังสือภาพในโครงการห้องสมุดดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ ผลงานการเขียนเรื่องผักแสนอร่อย ของด.ญ. ณปภา  โพธิ์นทีไทผลงานการเขียนเรื่องบีโทเฟ่น Beethoven” ของ ด.ช.ธนธัช  จันทรมีผลงานการเขียนเรื่องลูกแมวจอมซนของด.ญ.ณัฐณิชา   ชุนหชัยและ ผลงานการเขียนเรื่องการเดินทางของน้ำผึ้ง  ของด.ญ.กัญญภัส   เมฆวิจิตรแสง