ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวด “หุ่นยนต์รักษ์โลก (Green Robot)”

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 นักเรียน ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์  ในการประกวดผลงานโครงการเปิดสมองประลองไอเดียหุ่นยนต์ประกอบรุ่นเยาว์ “หุ่นยนต์รักษ์โลก (Green Robot)” จากผลงานชื่อ หุ่นยนต์ Multi Purpose เจ้าของผลงานได้แก่ ด.ช.รเณศ  วิจักษณ์วิชชากร  ด.ช.ปรัตถกร   ศรีบรรยงค์   ด.ช.ณัฐภัทร   เหลืองประสิทธิ์    ณ อาคารฟอจูนทาวน์รัชดาภิเษก