ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

ทีมดรุณสิกขาลัยได้รางวัลชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปี 2556 WRO2013 World Robot Olympic 2013 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา

ด.ช.ปิติภัทร คงสมจิตร (น้องแมค)

ด.ช. เตชินท์  คุรุกิจวาณิชย์ (น้องซิม)

ด.ญ.นันท์นภัส คงสมจิตร (น้องแพทตี้)

ได้รางวัลชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปี 2556 WRO2013 World Robot Olympic 2013 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา