ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (+662)-4708315-16, 02-4708318
โทรสาร: (662)4708319
Winter Project Trimester 3 2010

 โครงงานนี้มีสมาชิก 8 คน คือ ข้าวหอม เฟรม อาตี้ แป้ง คอมพ์ แมจิก เอิร์ธและซีน

 

โดยมีครูหมวยเล็ก และ T.Gareth เป็นครูประจำโครงงาน ในโครงงานนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฤดูหนาวในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น ฤดูกาล กิจกรรมในฤดูหนาว ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ภูมิภาค และโลก สภาพภูมิอากาศ เรียนรู้ความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เกิดจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งการออกแบบเสื้อผ้าในฤดูหนาว โดยนักเรียนจะได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการแข็งตัวของน้ำแข็ง การทำหิมะเทียม การสร้างบ้านหิมะแบบจำลอง  และกิจกรรมศิลปะที่มีสอดแทรกเพื่อการพัฒนาสมองทั้งสองด้านไปพร้อมๆ กัน อาทิเช่น การออกแบบเสื้อผ้าในฤดูหนาว การออกแบบบ้านหิมะ เป็นต้น นอกจากนี้เด็กๆ จะได้ไปเรียนรู้จากการทัศนศึกษาที่ ice skate ที่ central world, เมืองหิมะที่ดรีมเวิลด์และ Thailand Creative & Design Center ที่ The Emporium อีกด้วย โครงงานนี้บูรณาการสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภูมิศาสตร์และศิลปะตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 
KMUTT มูลนิธิไทยคม MITSuksapattana