ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (+662)-4708315-16, 02-4708318
โทรสาร: (662)4708319

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น.

 08.30 น.   ลงทะเบียนรับเอกสารและคู่มือนักเรียน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1

 09.00 น.   กิจกรรมโฮมรูม ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 2

 09.30 น.   รับฟังนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน

 10.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

 10.30 น.   พบปะครูประจำชั้น

 

 11.30 น.   งานธุรการ

               - จำหน่ายเสื้อนักเรียนและบริการวัดตัวตัดกางเกง/กระโปรง

               - ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน

               - สแกนและบันทึกลายนิ้วมือนักเรียน

               - ชำระค่าสติกเกอร์ติดรถยนต์ (บัตรผ่านเข้าออกมจธ.)

12.00 น.   จบกิจกรรม

.................................................................................................................................

 

หมายเหตุ

 

1) เตรียมเอกสารหลักฐานจบการศึกษา (กรณียังไม่ได้ยื่นในวันสมัครเรียน)

§  สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา

§  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

§  สำเนาสมุดพกแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด

§  อื่น ๆ (เอกสารประกอบใบสมัคร)

2) เตรียมเอกสารประกอบแบบฟอร์มขอสติกเกอร์ติดรถยนต์ (บัตรผ่านเข้าออกมจธ.)

§  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

§  สำเนาทะเบียนรถยนต์  1 ฉบับ

3) ขอความร่วมมือพกพากระบอกน้ำส่วนตัวและถุงผ้า

4) สถานที่จอดรถ ณ อาคารจอดรถ 14 ชั้น มจธ. (ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงต่อไป 10 บาท/ชั่วโมง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 086-9966499 ครูเปิ้ล