ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (+662)-4708315-16, 02-4708318
โทรสาร: (662)4708319

Lifelong Learning
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างสนุก สุขใจ ได้ปัญญา
ด้วย Project Based Learning
ฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการลงมือทำจริง
และการเรียนรู้เป็นกลุ่มอย่างเป็นกัลยาณมิตร
เรียนรู้การสื่อสาร 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

Project Based Learning
มุ่งสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)
ด้วย Project Based Learning เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
ที่เชื่อมโยงความสนใจของนักเรียน
และความรู้เข้ากับโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(เรียนรู้ 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ)

Career Based Learning
เน้นการค้นหาความถนัดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้พร้อมในการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบ Career based learning
และทำโครงงานเดี่ยวในเชิงวิจัย (เรียนรู้ 2 ภาษา
และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อเป็นรายบุคคล)

New Learner
Intermediate
Advanced

ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

...................................................................................

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนฯ

โดยมีกำหนดการวันที่เข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ดังนี้

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

รอบที่ 2 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 3 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 4 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า

โทร. 02-4708315-8

https://www.facebook.com/dsil.school/