ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-16, +66 2470 8318
Fax +66 2470 8319

Recruitment : Native English Speakers Teachers

Position: 1 position of native English speaker teacher (in primary level)

Location: Bangmod, Thungkru, Bangkok, THAILAND

Qualifications

     • Native English Speaker (from UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, South Africa)

     • Bachelor or Master Degrees in education or any other field

     • TEFL/TESOL certification is a bonus

     • Work experience in education/teaching/working (special consideration)

     • Willing to be a dedicated teacher working with Thai children and teachers 

     • Working with Thai children with love and passion

     • Active and flexibility in teaching, learning and working

     • Eager to learn new things

     • Being enthusiastic, active, collaborative, adjustable, etc.

      • Thrives on challenges

 

Contact Information

To apply for the job, please send a cover letter with your CV, a current photo, a copy of educational

evidence (such as certification, transcript etc.) along with a short clip video to introduce yourself, then please email them to Ms.Chomphunuch Jarusrose at chomphunuch.jar@mail.kmutt.ac.th

 
For more information, please contact:

Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

126 Pracha-Uthit Road, Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140, THAILAND

Tel. (+662) 470 8315-8 Fax. (+662) 470 8319

 

Email: dsil.pr2014@gmail.com        Website: http://e-school.kmutt.ac.th

 

เอกสารเพิ่มเติม
  N1_1563021871.pdf