ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (+662)-4708315-16, 02-4708318
โทรสาร: (662)4708319

Lifelong Learning
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างสนุก สุขใจ ได้ปัญญา
ด้วย Project Based Learning
ฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการลงมือทำจริง
และการเรียนรู้เป็นกลุ่มอย่างเป็นกัลยาณมิตร
เรียนรู้การสื่อสาร 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

Project Based Learning
มุ่งสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)
ด้วย Project Based Learning เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
ที่เชื่อมโยงความสนใจของนักเรียน
และความรู้เข้ากับโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(เรียนรู้ 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ)

Career Based Learning
เน้นการค้นหาความถนัดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้พร้อมในการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบ Career based learning
และทำโครงงานเดี่ยวในเชิงวิจัย (เรียนรู้ 2 ภาษา
และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อเป็นรายบุคคล)

New Learner
Intermediate
Advanced

สายด่วน ปปง. 1710

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสจากประชาชน ผ่านสายด่วน ปปง. 1710 โดยกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์ไปหลอกลวงประชาชน แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง. และแจ้งผู้เสียหายว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อผู้เสียหายไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งบัญชีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อ มิจฉาชีพก็จะเสนอควารมช่วยเหลือทางคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีการฟิกเงอน หากต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต้องโอนเงินผ่านเครื่องรับจ่ายอัตโนมัติ (ATM) หรือ โอนผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) เพื่อตรวจพิสูจน์สารเสพติด  จึงขอความร่วมมือมา ณ โอกาศนี้

>>>  สายด่วน ปปง. 1170 <<<